Vereniging

Contact en bestuur

Adres Tuin

Onderlinge TuinVereniging OTV
Vlietweg 66T
2323 LE Leiden

Contact

Onderlinge TuinVereniging OTV
Magdalena Moonstraat 32
2313 ZE Leiden

Secretariaat: otv.secretariaat@gmail.com
Voorzitter: otv.voorzitter@gmail.com
Penningmeester: otv.penningmeester@gmail.com

winkel/bestellingen/bezorgingen enz.: winkelotv@gmail.com
bouwcommissie: otv.bouwen@gmail.com
aanmelden/opzeggen: otv.ikwileentuin@gmail.com
website OTV: otv.digitaal@gmail.com
OTVaria: otvaria@gmail.com
cie. natuurlijk tuinieren: otv.natuurlijktuinieren@gmail.com

iban: NL 78 INGB 0001258840 t.n.v. Onderlinge Tuinvereniging
KvK: 40447454


Abdulla Bertine
Carla Gerda

Bestuur

functienaamtuin
voorzitter Abdullah AkdemirW-82
vice-voorzitter Karla BakkerH-23
penningmeester Carla van EijkH-17
secretaris Bertine DrejerW-23
alg. bestuurder / tuinenverdeling Gerda VliegenthartH-24
alg. bestuurder Hugo LugthartW-79

Winkel en kantine

In de winkel kunt u voordelig allerlei artikelen voor uw tuin aanschaffen. En dat scheelt een hoop gesleep met spullen. In de kantine en kantinetuin kunt u een drankje drinken en eventueel met medetuinders over van alles en nog wat praten. Over tuinieren natuurlijk, of natuurlijk tuinieren.

Openingstijden kantine

In het seizoen op zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur en op zondag van 15.00 tot 17.30 uur, en tijdens activiteiten.
De kantine wordt niet verhuurd.

Openingstijden winkel

Alles in de winkel tegen scherpe prijzen!

De openingstijden van de winkel zijn:
-zaterdag: 9:30-15:00 uur
-zondag gesloten
Contact: winkelotv@gmail.com

Is de winkel dicht of komt u op andere tijden, dan kunt u Harmen, Elma (H7), Karla of Marijke vragen.
Zoekt u iets, kom eens praten in de winkel of stuur een mailtje.
Disteltang en sloothark zijn gratis te leen.
Aggregaat kunt u lenen voor € 5,00 per uur incl. de benzine.
Reserveren en informatie via winkelotv@gmail.com of bij de leden van de technische commissie.


Huishoudelijk reglement en Statuten

Statuten, huishoudelijk reglement, formulieren, plattegronden

Statuten, huishoudelijk reglement, bijenreglementPlattegrond


Over OTV en lid worden en afzeggen

OTV is opgericht op 2 januari 1942 en was tot halverwege 2012 met 50 tuinen het kleinste tuinencomplex van Leiden. Inmiddels is het aantal tuinen gegroeid tot ruim 128, met een totale oppervlakte van 51.523 m2. De grootte van een gemiddelde tuin is circa 300 m2, maar er zijn ook tuinen van 150 m2 en 100 m2.
Er zijn 11 tuinen waarop geen huisje gebouwd mag worden. Wel mag daarop een schuurtje (maximaal 12 m2) en/of een kas.

Het motto van OTV luidt: 'vrijheid, blijheid', met respect voor elkaar en voor de natuur. Lees even het huishoudelijk reglement (om misverstanden te voorkomen).

Ligging

Tuinvereniging OTV ligt aan de Vlietweg 66T te Leiden. Het complex is schitterend gelegen midden in de Oostvlietpolder, waar naast het grazende vee, weidevogels als grutto's, kievieten en scholeksters aanwezig zijn.

Faciliteiten

Het complex is voorzien van waterleiding en riolering waarop de tuinhuisjes kunnen worden aangesloten. Verder kent het complex verharde paden, een verenigingsgebouw, parkeergelegenheid en een winkel waar tuinleden gereedschap, zaden, planten, gasflessen enz. kunnen kopen. De vereniging geeft een periodiek blad uit: de OTVaria.

Aspirant-lid

 • Alleen als u bij ons bent ingeschreven, kunt u een tuin in gebruik krijgen.
 • Vanaf juni 2020 geldt: U dient in Leiden woonachtig te zijn. (Huurovereenkomst 2011 Gemeente-LBA art. 21.2)
 • Vergis u niet in het vele werk wat een volkstuin met zich meebrengt. Het kost u, zeker in het begin, gauw zo'n 10 a 12 uur per week. Bent u werkelijk bereid de tuin een plaats in uw agenda te geven? Wie nu al jongleert met schaarse vrije uurtjes kan er beter twee keer over nadenken, want een tuin vraagt gedurende alle seizoenen wekelijks onderhoud.
 • Om zeker te weten dat u zich niet vergist worden aspirant-leden uitgenodigd op een speciale voorlichtingsbijeenkomst. Daar wordt verteld hoeveel werk een volkstuin met zich meebrengt en hoe onze vereniging in elkaar steekt.
 • Ook dient u als aspirant-lid twee keer met een werkbeurt mee te doen zodat u kan ervaren wat het is om een volkstuin te hebben én lid te zijn van een vereniging.
 • Krijgt u de beschikking over een volkstuin, dan doet u mee aan het algemeen onderhoud: 4x per jaar een verplichte werkbeurt.
 • Het eerste jaar van het lidmaatschap is een proefjaar. (zie lidmaatschapsformulier voor meer)
 • Bij tuinvereniging OTV gelden een aantal regels waar u zich aan moet houden (zie het huishoudelijk reglement).
 • Inschrijven
  Per e-mail waarin uw naam, adres, en telefoonnummer(s) staan vermeld naar otv.ikwileentuin@gmail.com, of per post met het inschrijfformulier of bij de kantine als er werkbeurten zijn.
 • De inschrijfkosten bedragen éénmalig € 25,-. Elk jaar langer op de wachtlijst € 10,-
NB er is een wachtlijst voor nieuwe tuinen! Aspirant-tuinders worden benaderd in chronologische volgorde van aanmeldingsdatum.

Voor alle overige informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: otv.secretariaat@gmail.com.


Opzeggen tuin

De gang van zaken bij opzeggen van een tuin:
 1. Opzegging gebeurt schriftelijk, de sleutel van de opstallen wordt bij het bestuur/bouwcommissie afgegeven en u dient uw tuin verder schoon op te leveren.
 2. De bouwcommissie brengt taxaties uit van de waarde van de opstallen, inclusief alles wat spijker - en nagelvast is, exclusief de inboedel. Dit voor een eventuele overname door een nieuwe tuinder. De taxaties geschieden zonder aanwezigheid van de eigenaar.
 3. Bij afwijking van de vraagprijs en de verkoopprijs vindt afstemming plaats met de betrokkene en de bouwcommissie.
 4. Indien de meningen blijven verschillen is de verkoper bevoegd, op zijn kosten, een onafhankelijk erkend expert in te schakelen voor de taxatie, waarna overleg met de bouwcommissie plaatsvindt.
 5. Na het definitief vaststellen van de verkoopprijs wordt, gedurende 14 dagen, het huisje aan de leden te koop aangeboden via het publicatiebord en e-mail aan de leden.
 6. Indien van de leden geen reactie komt, worden vervolgens de aspirant-leden benaderd, in volgorde van de aspirant ledenlijst.
 7. In het geval dat ook de aspirant-leden geen interesse hebben, kan de verkoper zelf zorgdragen voor iemand die dan aspirant-lid moet worden en de met de bouwcommissie overeengekomen koopprijs betaalt.
 8. De financiële afhandeling tussen verkoper en koper geschiedt uitsluitend via onze penningmeester.
 9. De koper is niet verplicht om de inboedel over te nemen. Dit is een vrije transactie tussen verkoper en koper en indien dit plaatsvindt, gaat dit buiten het bestuur om.
 10. In het overdrachtsformulier worden de details vermeld.

Bouwen

Voor het plaatsen en/of verbouwen van wat voor bouwsel dan ook op uw tuin (een tuinhuis, een schuur, een kas, een luifel, etc.) heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente die via de OTV bouwcommissie moet worden aangevraagd.

Bouwcommissie

Bij de bouwcommissie, bestaande uit leden van de technische commissie, kunt u de omgevingsvergunning indienen. Zij geven advies en antwoord op vragen over tuinhuis, kas, vergunningen of de aanvraag. Op de pagina contact / bestuur staat vermeld wie in de bouwcommissie zitten. Vragen per e-mail: otv.bouwen@gmail.com. Zet altijd uw telefoonnummer/e-mailadres op de omgevingsvergunning.

Bouwen bij OTV

OTV hanteert de norm van maximaal 29 m2 voor de totale bebouwing (tuinhuis én schuur) met daarnaast 25 m2 voor een kas. Dit betekent dus dat als de schuur 4 m2 is, er nog 25m2 overblijft voor een huisje en daarnaast een kas mag neerzetten van maximaal 25 m2. Alleen een kas op je tuin mag maximaal 40 m2 groot zijn. Voor details kijk in het HHR of vraag de commissie. Daarnaast moet er worden voldaan aan de overige bouwvoorschriften van de Leidse Bond van Amateurtuinders en de gemeente. De bouwcommissie kan hier meer over vertellen.

Richtlijnen en formulieren
LBA

Op de LBA-site vindt u:
- de meest recente formulieren voor omgevingsvergunning
- bouwvoorschriften LBA
- richtlijn invullen omgevingsvergunning

NB Let op de aantallen in te leveren documenten/bijlagen!Verzekeren

Dat kan via de vereniging. Neem voor informatie over een verzekering contact op met de penningmeester.

Werkbeurten

Werkbeurt

Informatie over wie/wanneer werkbeurten staat in het volgende schema (pdf).

Commissies

inkoop
in- en verkoop tuinartikelen
(zie pagina winkel)
Karla Bakker
Marijke Hollander
Harmen Spoelstra
kantine
zaterdag- en zondagmiddagen en bijeenkomsten in kantine
(zie pagina kantine/winkel)
Annemiek Barnhoorn
Eefje van Batenburg
Bertine Drejer
Grace Hicks
Patricia Houtzager
Sandra van Ispelen
Marjan Oostergo
Sander Smits
tuin
bijhouden wachtlijst, toekennen tuinen, toezien op onderhoud tuinen en sloot(kant), organisatie werkbeurten, oplossen geschillen Carla van Eijk
Gerda Vliegenthart
Harmen Spoelstra
Karla Bakker
natuurlijk tuinieren
(zie pagina CNT) Judith Uiterwijk
Carla van Eijk
Gerard van de Klugt
Marijke Hollander
technisch
voor technische klussen ( en/of "speciaal") Harmen Spoelstra
Joop van der Kroft
Achmed Bossaidi (water)
Tjaco Mast (water)
Abdullah Akdemir (water)
Fred Singerling (bouw, tax)
Bart van der Hoeven (bouw, tax)
(Piet Keijzer, reserve:bouw)
(Harmen Spoelstra, reserve:bouw)
kascontrole
controleert 1x per jaar de boekhouding Ben Langeveld
Marjan Oostergo
Jan Kees Smits (reservelid)
Commissie van Wijzen
De CvW kan ingeschakeld worden voor onoplosbare verschillen van mening tussen bestuur en leden of eventueel tussen leden onderling. Voor meer details klik hier. Eefje van Batenburg
Just Eekhof
Peter Vader
commissie van beroep LBA
namens OTV Marc Ketelaars
vertegenwoordigers in de LBA
in het LBA bestuur:Harmen Spoelstra
afgevaardigden OTV: Josine Bakker
Judith Uiterwijk
Jan-Kees Smits
Carla van Eijk

Website OTV

e-mail: otv.digitaal@gmail.com

OTVaria

e-mail: otvaria@gmail.com Josine Bakker en Harmen Spoelstra