Bouwen op de tuin

Voor het plaatsen en/of verbouwen van wat voor bouwsel dan ook op uw tuin (een tuinhuis, een schuur, een kas, een luifel, etc.) heeft u een bouwvergunning nodig van de gemeente die via de bouwcommissie moet worden aangevraagd.


Bouwcommissie

Bij de bouwcommissie, bestaande uit leden van de technische commissie, kunt u de bouwaanvraag indienen. Zij geven advies en antwoord op vragen over tuinhuis, kas, vergunningen of de aanvraag.
Kijk op de beginpagina voor de juiste dagen en tijden waarop de bouwcommissie in de kantine aanwezig is.
Op de pagina contact / bestuur staat vermeld wie in de bouwcommissie zitten.
Vragen per e-mail: otv.bouwen@gmail.com
Zet altijd uw telefoonnummer/e-mailadres op de bouwaanvragen.

Bouwen bij OTV

OTV hanteert de norm van maximaal 29 m2 voor de totale bebouwing (tuinhuis én schuur) met daarnaast 25 m2 voor een kas. Dit betekent dus dat als de schuur 4 m2 is, er nog 25m2 overblijft voor een huisje en daarnaast een kas mag neerzetten van maximaal 25 m2. Voor details kijk in het HHR of vraag de commissie.
Daarnaast moet er worden voldaan aan de overige bouwvoorschriften van de Leidse Bond van Amateurtuinders en de gemeente. In het gemeentelijke- en LBA-bouwbesluit staat dat naast een tuinhuis van maximaal 29 m2 ook een schuur van maximaal 12 m2 is toegestaan. Dit mag dus niet bij OTV.
De bouwcommissie kan hier meer over vertellen.

Richtlijnen en formulieren

LBA
De meest recente Bouwaanvraagformulieren,
Bouwvoorschriften LBA en
Richtlijn invullen bouwaanvraag
op de LBA-site

NB Let op de aantallen in te leveren formulieren/bijlagen!

OTV
OTV situatie/plattegrond vereniging z/w
Situatietekening wilgenpad oneven tuin
Situatietekening wilgenpad even tuin
bouwvoorschriften LBA-OTV 2017 v.1

Verzekeren

Dat kan via de vereniging. Neem voor informatie over een verzekering contact op met de penningmeester.

De gang van zaken bij opzeggen van een tuin

  1. Opzegging gebeurt schriftelijk, de sleutel van de opstallen wordt bij het bestuur/bouwcommissie afgegeven en u dient uw tuin verder schoon op te leveren.
  2. De bouwcommissie brengt taxaties uit van de waarde van de opstallen, inclusief alles wat spijker - en nagelvast is, exclusief de inboedel. Dit voor een eventuele overname door een nieuwe tuinder. De taxaties geschieden zonder aanwezigheid van de eigenaar.
  3. Bij afwijking van de vraagprijs en de verkoopprijs vindt afstemming plaats met de betrokkene en de bouwcommissie.
  4. Indien de meningen blijven verschillen is de verkoper bevoegd, op zijn kosten, een onafhankelijk erkend expert in te schakelen voor de taxatie, waarna overleg met de bouwcommissie plaatsvindt.
  5. Na het definitief vaststellen van de verkoopprijs wordt, gedurende 14 dagen, het huisje aan de leden te koop aangeboden via het publicatiebord en e-mail aan de leden.
  6. Indien van de leden geen reactie komt, worden vervolgens de aspirant-leden benaderd, in volgorde van de aspirantledenlijst.
  7. In het geval dat ook de aspirantleden geen interesse hebben, kan de verkoper zelf zorgdragen voor iemand die dan aspirant-lid moet worden en de met de bouwcommissie overeengekomen koopprijs betaalt.
  8. De financiële afhandeling tussen verkoper en koper geschiedt uitsluitend via onze penningmeester.
  9. De koper is niet verplicht om de inboedel over te nemen. Dit is een vrije transactie tussen verkoper en koper en indien dit plaatsvindt, gaat dit buiten het bestuur om.
  10. In het overdrachtsformulier worden de details vermeld.