Archief 2022

 

10 december Winterwerkbeurt

Op 10 december is de winterwerkbeurt, aanvang 09.30 uur.
Dit is tevens een kans om nog een werkbeurt in te halen. Om 12.00 uur sluiten we de winterwerkbeurt af met soep en brood in de in de kantine..
I.v.m. de hakselaar graag parkeren in de eerste parkeervakken (bij OTV Wilgenbeeld). Het hek zal open staan voor entree van fietsers en voetgangers.
 

hakselaar

Vanaf 2 december mag het snoeihout (dus geen tuinafval, wortelkluiten enz.) zonder touw/ ijzerdraad op de parkeerplaats gelegd worden op de daar al aanwezige stapel.
 

Algemene Leden Vergadering

Op 19 november is de Algemene Leden Vergadering vanaf 14.00 uur in de kantine.
1. Opening algemene ledenvergadering
2. Vaststellen agenda
3. Vacatures en wisselingen in bestuur en commissies
4. Verslag algemene ledenvergadering 21 mei 2022 (is rondgestuurd)
5. Mededelingen, ingekomen- en uitgaande stukken
6. Update uit de LVO, Henk Boting kan niet aanwezig zijn en vaardigt Harmen Spoelstra af
7. Begroting (is rondgestuurd)
8. Rondvraag en sluiting
 

Afsluiten water

Op 12 november wordt om 14.00 het water op het complex weer afgesloten. Het is een goed idee om de waterinstallatie op de tuin direct goed te ontwateren. Dit scheelt het verdriet van een kapotgevroren waterleiding in het voorjaar.
 

Zadenruilbeurs

Op 30 oktober van 14.30 tot 16.30 zal er een zadenruilbeurs worden georganiseerd op Ons Buiten. Ook tuinders van andere volkstuinverenigingen zijn van harte welkom.
 

Onderhoud Tuingereedschap

Workshop Onderhoud Tuingereedschap Op zaterdag 29 oktober is er van 14-16 uur een workshop "Onderhoud Tuingereedschap" in de kantine van OTV, Vlietweg 66 T.
Schoonmaken en eventueel slijpen van handgereedschap voor de tuin, zoals grasschaar, snoeischaar, heggenschaar, takkenschaar, schoffel, schop etc.
Werkbank met bankschroef en slijpsteen is aanwezig evenals steeksleutel, schroevendraaier, olie en wat we verder denken nodig te hebben…
Voor deze activiteit graag aanmelden voor donderdag 27 oktober bij: otv.natuurlijktuinieren@gmail.com.
 

Lezing over het vergeten plantseizoen

Op 22 oktober om 13.30 is er op Ons Buiten een lezing door Annemieke van Dam over het vergeten plantseizoen.
Leden van andere tuinverenigingen zijn van harte welkom.
 

9+10 september Bloemendag

De tweede zaterdag in september is het weer bloemendag. Aansluitend bij de nationale ziekendag, wil OTV de bewoners van het Verzorgingscentrum Haagwijk verrassen door ze een bloemstukje aan te bieden. Ook alle ‘huiskamers’ worden opgefleurd met bloemstukjes. Hiervoor moeten ca. 80 bloemstukjes gemaakt worden.

Dat gaan we doen op vrijdag 9 september vanaf 10.30 tot ca. 16.30 uur in de kantine van OTV. Een deel van de benodigde bloemen wordt gekocht, de rest van de bloemen, het groen en het bijmateriaal komt van de tuinen. Hopelijk zijn er veel mensen die vrijdag 9 september in de ochtend of middag mee willen helpen met het maken van de bloemstukjes. Ervaring is niet noodzakelijk, er wordt een voorbeeldstukje gemaakt met uitleg hoe te werk te gaan. Bloemen, groen, oase en bakjes zijn aanwezig.
Wel graag zelf een snoeischaartje meenemen en eventueel wat extra bloemen uit de tuin zoals Sedum, Hortensia of Dahlia.

Op zaterdag 10 september worden de bloemstukjes naar Verzorgingscentrum Haagwijk aan de Beethovenlaan 2 in Leiden gebracht en uitgedeeld (ca. 10.30 uur). Kinderen die daar (met ouder) willen helpen bij het uitdelen van de bloemstukjes zijn van harte welkom. Bloemstukjes en uitdelers worden altijd enthousiast ontvangen.

Wilt u meedoen aan het bloemschikken (ochtend/ middag vrijdag 9 september) of helpen bij het uitdelen (zaterdag 10 september) of bloemstukjes maken met bewoners (zaterdag 10 september) geef dit dan door aan Carla v. Eijk, tuin H17, per email otv.penningmeester@gmail.com of telefonisch 06 86841545.
Het uitdelen en maken van bloemstukjes met bewoners doen we alleen als de situatie mbt Corona dat in september toelaat.

 

27 augustus Zomerfeest / jubileumfeest

Op 27 augustus vieren we het 80-jarige jubileum van OTV. Net als vorige jaren vieren we het in de kantine en kantinetuin. We beginnen om 17.00 uur en het feest zal om 22.00 uur zijn afgelopen.

De bijdrage per persoon moest na meer dan 10 jaar omhoog. Dit jaar kun je voor € 7,50 per persoon rekenen op een welkomstdrankje en een heerlijk driegangen diner in een feestelijke setting. Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis meedoen.

Meld je snel aan! Liefst direct, want dat is fijn voor de feestcommissie. We vinden het prettig om ruim van tevoren te weten hoeveel mensen er ongeveer zullen komen.
Stuur een email naar otv.feest@gmail.com en vermeld
-aantal: kinderen t/m 12 jaar en oudere kinderen en volwassenen
-of je allergieën hebt of een bepaald dieet waar we rekening mee kunnen houden

Wil je dan svp ook meteen betalen?
Maak € 7,50 per persoon vanaf 13 jaar (kinderen t/m 12 jaar gratis) over naar NL78 INGB 0001 2588 40 t.n.v. Onderlinge Tuinvereniging.

 

3 en 4 september Kunstroute OTV

Op 3 en 4 sep. is de OTV kunstroute met een expositie van OTV-kunstenaars en een expositie van tuindagboeken Hiervoor doen we een oproep aan alle kunstenaars van onze vereniging om een of meerdere kunstwerken, 2D of 3D te maken die binnen of buiten tentoongesteld kunnen worden in eigen tuin. Ook niet professionele kunstenaars kunnen hieraan meedoen. Het mag natuurlijk ook al bestaand werk zijn.
Als het niet mogelijk is om het in eigen tuin te doen, dan zoeken we een andere oplossing. Alle kunstdisciplines kunnen meedoen van muziek, beeldende kunst, video tot landschapskunst .

In het clubhuis wordt dan een tentoonstelling ingericht van die tuindagboeken.
Als je aan een van deze activiteiten mee wil doen geef je dan op bij otv.secretariaat@gmail.com. In het organiserend comité zitten Cécile Verburg, Maaike Schooneveld Elma Fluit en Ludy Feyen.

 

23 juli rommelmarkt

Kom ook dit jaar weer naar de OTV Rommelmarkt op 23 juli a.s. vanaf 12:00 uur.
Voor €5 kun je een tafel reserveren en krijg je om 12:00 uur ook wat extra's....
Je mag van alles te koop aanbieden: tuin-gerelateerde of niet-tuingerelateerde spullen, broodjes, stekjes, cake. Iedereen is welkom! Ook zullen er overheerlijke pannenkoeken worden gebakken.
Zegt het voort en meld je op tijd (voor 17 juli) aan via gracehicks.62@gmail.com. Je kunt de € 5 overmaken op rekeningnummer NL78 INGB 0001 2588 40 t.n.v. Onderlinge Tuinvereniging o.v.v. rommelmarkt.
Tot 23 juli! Groet Grace.
heggen

Heg inspektie

Binnenkort gaat de Tuincommissie weer de tuinen langs om de heggen te controleren. We wachten nog even af tot de heggen uitgebloeid zijn in verband met de bijtjes. Voor de duidelijkheid: in de ALV vorig jaar is afgesproken dat de heggen niet hoger dan 1.40m mogen zijn , dus daar letten we op. Als u de heg nog niet wilt knippen in verband met de bloei dan alvast wel het onkruid verwijderen, zoals haagwinde brandnetels e.d. Ik hoop dat iedereen lekker aan de slag gaat dan heeft de Tuincommissie het makkelijk.

 

oude fiets

Oude fiets

Alle fietsen op de parkeerplaats waarvan het label niet was verwijderd zijn in een werkbeurt opgehaald en bij de kantine gezet. Ze staan daar nog een week en worden 1e week van juli door een oud ijzer handel opgehaald. Dus mis je je fiets kijk dan nog even bij de kantine wellicht staat hij daar nog.

 

 

24 juni Midzomernacht

Op 21 juni om 05.11 is het moment van de zonnewende. De tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang is dan op zijn langst.

Ons voorstel is het te vieren door op 24 juni een SLOW GOOD GOAL WALK te maken. Met een bijzondere rustige en rustgevende wandeling om ons volkstuincomplex willen wij hier aandacht aan geven.

De route van de gezamenlijke wandeling start aan het begin van de parkeerplaats. Hier ligt een inschrijfformulier, waarop je je goede doel schrijft en hoeveel je daarvoor wilt doneren per minuut lopen.
Bij het Vogelhoffpad beginnen we gezamenlijk de SLOW WALK. Hoe langzamer je loopt, hoe meer je ophaalt voor jouw goede doel. Na afloop gireer je zelf "het gelopen bedrag" naar je goede doel, maar we vinden het wel leuk als je ons vertelt hoeveel je bij jezelf hebt opgehaald.
Het is toegestaan vlaggen, vaandels, feesthoeden, familieleden, vrienden en buren mee te nemen, maar geen huisdieren ivm de schapen die wonen in het weiland.
Na de wandeling kan een ieder op eigen kosten een drankje nuttigen in kantine van OTV. Wij zorgen voor wat lekkers, een kampvuur en life muziek.

Ter voorbereiding: wij willen graag dat je je aanmeldt voor 15 juni bij bolhuisklaasleiden@gmail.com of loop even langs bij tuin H 36. Zet erbij ”Welkom op de langste dag”. Heb je nog creatieve ideeën of wil je helpen dan kun je je aanmelden bij Klaas Bolhuis!!!!

Programmagegevens:
-19.30 u Inschrijving op parkeerplaats
-19.45 u Uitleg en warming up
-19.50 u Vertrek in groepjes/groep of alleen
-21.15 u Aankomst bij kantine voor hapje, drankje, een mooi kampvuurtje en ( life) muziek
-22.04 u Zonsondergang
Check je agenda even voor de juiste dag want dit was abusievelijk eerst enige dagen eerder geanonceerd.

 

19 juni walking tuintour + proeverij

Rondwandeling langs tuinen bij OTV en een proeverij van de voorjaarsoogst. Iedere OTV’er kan zondagmiddag 19 juni de eigen tuin open stellen voor de medetuinders van OTV tijdens de Walking Tuin Tour. Ook degenen met opengestelde tuinen kunnen dan zelf meelopen met de wandeling.

De wandeling begint bij de kantine om 14:00 uur.
De wandeling eindigt om 16:00, weer bij de kantine waar dan de proeverij zal beginnen.

Wie zijn/haar tuin open wil stellen, kan zich aanmelden via: otv.penningmeester@gmail.com. Graag uiterlijk 6 juni.
Voor deelname aan de wandeling zelf hoeft men zich niet op te geven.

Heb je nu al je oogst verwerkt tot een chutney, soepje of sausje en wil je dit graag delen met de andere tuinders? Kom dan op 19 juni naar de OTV-proeverij en laat ons proeven en je recept overnemen. Laat ons voor 6 juni weten of je mee doet, via gracehicks.62@gmail.com of persoonlijk bij Grace of Sandra.

otv winkel

Winkelnieuws mei

De flyer van de OTV-winkel kun je hier downloaden.

 

 

21 mei: Algemene Leden Vergadering

Op 21 mei is de ALV om 14:00 uur.

23+24 april nationale bijentelling

23 april komt de hakselaar

Om 10:00 uur komt de hakselaar.
Vanaf maandag 12 april kun je je takken kwijt op het parkeerterrein in vakken A en B.

Houd op zaterdag 23 april svp de vakken C, D, E en F vrij voor de werkploeg en de hakselaar.

18 april paaseieren zoeken op de ochtend van de tweede paasdag

Vanaf 11:00 uur kunnen (groot-)ouders met hun (klein-)kinderen paaseieren zoeken. Wie de paashaas vindt wordt beloond met een extra verrassing.
Inloop is vanaf 10:45 uur met choco, koffie, thee of limonade.

Deelname is gratis maar we vinden het wel fijn als je tevoren aan het secretariaat even opgeeft met hoeveel kinderen je komt zodat we weten op hoeveel kinderen we moeten rekenen.

Kinderen, neem je iets mee om de eieren mee naar huis te vervoeren?

zaterdag 19 maart: 80 jaar OTV

Op zaterdag vieren we het begin van het jubileumjaar en de start van het tuinseizoen met een feestelijke OPENINGSBORREL.
Je bent welkom vanaf 16.00 uur in de kantine en kantinetuin. Er zijn feestelijke cocktails en natuurlijk bier (ook 0%) en fris.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten!

Ook BELANGRIJK: vandaag, 19 maart, gaat het water “erop”.
Draai svp tijdig uw hoofdkraan dicht.

 

 

2e klus ochtend

5 maart klus ochtend

Opnieuw organiseert de Tuincommissie een klus-ochtend; we gaan deze dag verder met de tuin rondom de OTV-winkel.
Verder werken aan het opruimen (bijna klaar), inrichten en beplanten van de tuin.
Start om 9.30 uur met koffie in de kantine.
klus ochtend

29 januari klus ochtend

De Tuincommissie organiseert op zaterdag 29 januari 2022 een klusochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Dan gaan we de tuin rondom de nieuwe OTV-winkel aanpakken. Daar kunnen we nog hulp bij gebruiken!

Gevraagd vrijwilligers om te helpen met opruimen en plantklaar maken van het plantsoen rondom de OTV-winkel.
Ook een optie voor tuinleden die nog een werkbeurt uit 2021 moeten inhalen.

Neem in ieder geval handschoenen mee, ook handig een kruiwagen, schep en takkenschaar.

Om 9.15 uur staat de koffie klaar.

 

Wat was het nieuws in 2023 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013?