Archief 2019

Nieuws

Algemeen

Aardappelen

Aardappel

In 2019 moet u uw aardappelen in het voorste gedeelte van uw moestuin(deel) plaatsen. U verdeelt dus het stuk van uw tuin wat u als moestuin gebruikt in 3 stukken. Daarbij is vóór de kant van de heg, en achter de kant van de sloot. In het 1/3 deel voor in uw moestuin kunnen aardappelen worden geplant (zie tekening).
In 2020 komen de aardappelen in het middelste vak van je moestuin.
De tuincommissie controleert of de aardappelen op de goede plaats staan.

OTV-logo, tevens insectenhotel

Bouwvergunningen

Polderland, weilanden, sloten, slootkanten, uitzicht, weidevogels, asfaltpad, heggen, kantinetuin, bijenkasten....., wat hebben we bij OTV en wat en hoe doen we daar natuurlijk mee.

15 december

Kerststukjes maken

Voor iedereen die het leuk vind om nog zelf een kerst-stukje te maken, je kan op zondag 15 december in de kantine terecht van 15.00 tot 17.00 uur.
Karla Bakker en Harmen Spoelstra zullen dan zorgen dat er materialen van de tuin aanwezig zijn. Maar neem vooral ook zelf spullen mee.
Voor vragen kan je terecht bij otv.harmen-spoelstra@gmail.com.
Laat hem ook even weten dat je komt en met hoeveel personen.
14 december

Jaarlijke winterwerkbeurt

De winterwerkbeurt op 14 december van 09.30 tot 12.30.
Heb je nog een werkbeurt in te halen of wil je nog een ochtend meehelpen kom dan naar de winterwerk-beurt.
14 december

Lezing Tuinvogels herkennen


's Middags op 14 december van 13:30-14:30 houden Marijke Hollander en Gerard van der Klugt een lezing over tuinvogels herkennen.
De lezing is gericht op het leren herkennen van de vogels die je �s winters op de volkstuin of thuis kunt aantreffen, maar ook enkele broedvogels komen aan bod.
De lezing is een voorbereiding op de Nationale Tuinvogeltelling van vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari 2020: www.tuinvogeltelling.nl.
Voor meer informatie klik hier.
14 december

Oud ijzer

Heb je nog oude ijzeren spullen die je graag kwijt wilt?
Op 14 december kan je die inleveren bij de buitentoileten van OTV.
Opgeruimd staat netjes.

Oorkonde Natuurlijk Tuinieren

Vier stippen het maximaal haalbare voor onze tuinvereniging, wat een geweldig resultaat.
Twee jaar heeft de commissie Natuurlijk Tuinieren uitgetrokken om OTV om te toveren in een waar natuurlijk tuinieren paradijs. Vele werkbeurten en workshops, bloed zweet en lachen....
Tijdens de algemene ledenvergadering onthulde Ans Hobbelink van de AVVN (algemeen vereniging van volkstuinders Nederland) het keurmerk en reikte de bijbehorende oorkonde uit aan de commissie NT. In een zeer uitgewerkt rapport is te lezen dat OTV van de maximale 274 punten er 225 heeft gehaald. Ruim 82 procent.
Voor een ieder is het rapport digitaal op te vragen bij het secretariaat van OTV.
1 december

Hakselaar op 14 december

Vanaf 1 december kan je takken aanvoeren voor de Hakselaar.
Vanaf 30 november kun je je takken kwijt op vak A (zie illustratie).
En zoals vanouds, geen wortelkluiten, bramen of rozentakken en vooral geen touw om je takkenbossen.
Wil je s.v.p. op zaterdag 14 december vakken B, C en D vrij houden voor de haksel-ploeg?
16 november

Algemene Ledenvergadering

Op 16 november is de algemene ledenvergadering om 14:00 uur in de kantine. Meer informatie komt later.
2 november

Workshop onderhoud tuingereedschap

HELAAS.
Bij gebrek aan voldoende deelnemers is deze workshop afgelast.

26 oktober

Afsluiten water

Op de laatste zaterdag van oktober wordt het water afgesloten, in de loop van de middag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Laat daarna je leidingen leeglopen, om te voorkomen dat ze in de winter bevriezen.
6/7 september

Bloemendag 2019

Aan de bewoners van Zorgcentrum Haagwijk wordt door OTV een bloemstukje aangeboden. Hiervoor moeten ca. 100 bloemstukjes worden gemaakt. Dat gaan we doen op vrijdag 6 sept. vanaf 10.30 tot ca. 16.30 uur in de kantine van OTV. De bloemen worden beschikbaar gesteld door Frank's Bloemensjop, het overig groen en bijmateriaal komt van de tuinen.

Hopelijk zijn er weer veel mensen die mee willen helpen met het maken van de bloemstukjes. Ervaring is niet noodzakelijk, er wordt een voorbeeldstukje gemaakt met uitleg hoe te werk te gaan. Bloemen, groen, oase en bakjes zijn aanwezig. Wel graag zelf een snoeischaartje meenemen.

Op zaterdag 7 sept. om 10.30 uur worden de bloemstukjes naar Zorgcentrum Haagwijk aan de Beethovenlaan 2 in Leiden gebracht. Ook zullen we in ��n van de huiskamers samen met de bewoners nog enkele stukjes maken.
Kinderen die daar (met ouder) willen helpen bij het uitdelen van de bloemstukjes zijn van harte welkom. Bloemstukjes en uitdelers worden altijd enthousiast ontvangen door de bewoners.

Wilt u meedoen aan het bloemschikken (ochtend/ middag vrijdag 6 sept. kantine OTV), helpen bij het uitdelen of stukjes maken in de huiskamer (zaterdag 7 sept.) geef dit dan door aan Carla v. Eijk, tuin H17, per email otv.penningmeester@gmail.com of telefonisch 071 5125824.

7 september

Natuurlijk Tuinieren: Wat leeft er in de sloot?

Op 7 september heeft tuinvereniging Roomburg een ochtend over het slootleven. Voor details klik hier.
Algemeen

plantenverkoop

Op zaterdag en zondag staat de winkelwagen weer op het kruispunt van het Wilgenpad. Elma is volop bezig met het opkweken van groente- en sierplanten. Voor twee dubbeltjes heb je al een mooie rode kool. Ook heeft ze prachtige rode druiven. De opbrengst daarvan gaat naar de vereniging.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden wil ze graag de gebruikte potjes terug. Je kunt zelf je planten van de kar afpakken. Afrekenen doe je op basis van vertrouwen in de kassa die ook op de kar staat.

24 augustus

Zomerfeest

Op 24 augustus is weer ons jaarlijse tuinfeest van 17:00 tot 22:00 uur. Zelf graag meenemen een bord, bestek en een soepkom.

U kunt zich opgeven door overmaken van �5.00 op Onderlinge Tuinvereniging OTV NL78INGB0001258840 onder vermelding van uw tuinnummer en het aantal personen, inklusief aantal kinderen; kinderen hoeven niets te betalen.
Wilt u dieetwensen en allergieën melden aan mapenaarmarga@gmail.com?

TOETJESBUFFET

Als je iets wilt maken, graag voor 11 augustus een mailtje naar carindongelmans@planet.nl. Geef aan wat je wilt maken en voor hoeveel personen.

HULP

Vele handen maken licht werk. Als je wilt helpen bij opbouw (vrijdagavond), tijdens het feest of opruimen (op zondag), neem dan contact op met tjacomast@xs4all.nl.

U vindt alle infomatie in de nieuwe OTVaria.

17 augustus

Honingslingeren

Op 17 augustus is er 's middags om 15:00 uur honingslingeren in de kantine.
Voor meer informatie klik hier.
17 augustus

OTV Bouw

Op 17 augustus (NIET op 10 aug) is er OTV Bouw in de kantine van 10:00-12:00.
Meer informatie daarover in de volgende OTVaria.
16 juni

OTV Walking Tuin Tour

Op zondag 16 juni is er op OTV de Walking Tuin Tour. Iedere OTV�er kan zondagmiddag 16 juni de eigen tuin open stellen voor de medetuinders van OTV tijdens de Walking Tuin Tour. Ook degenen met opengestelde tuinen kunnen dan zelf meelopen met de wandeling.

Er zijn 2 ronden:
-Van 13.00 tot 15.00 uur vooraan langs de tuinen Wilgenpad 1 t/m 56, inclusief Pluktuin, Vogelbosje en Kantinetuin.
-Van 15.00 tot 17.00 uur achteraan langs de tuinen van Wilgenpad 58 t/m 84 en het Hazenpad, inclusief de Hortensiatuin en het gemeenschappelijk groen aan het einde van Wilgenpad en Hazenpad.

Wie zijn/haar tuin open wil stellen, kan zich tot uiterlijk 7 juni aanmelden via: otv.natuurlijktuinieren@gmail.com.
Meer informatie in OTVariaextra.
Voor deelname aan de wandeling zelf hoeft men zich niet op te geven.

15 juni

OTV Rommelmarkt

Op 10 juni zou er op OTV van 12:00-17:00 een Rommelmarkt zijn in de kantine-tuin. Helaas was het zo slecht weer dat het niet door kon gaan.
Het is nu verplaatst naar zaterdag 15 juni (ook weer 12:00-17:00).
Wilt u eindelijk iets vinden waarvan u niet eens wist dat u het zocht? En dat ook nog voor zo weinig geld? U bent van harte welkom, ook met uw kinderen, om te kijken, te kopen of een broodje te eten.
26 mei

Excursie door 't Vogelhoff

Zondag 26 mei is er een excursie door 't Vogelhoff olv Natuurgidsen van het IVN, Leidse regio.
Er is speciale aandacht voor wilde bloemen, verwilderde tuinplanten, vogels en vliegende insecten in dit deel van de Oostvlietpolder.
Aanvang: 14.00 uur; duur tot ongeveer 16.00 uur
Verzamelplaats: �t Bijenhoff, Vlietweg 66T (vooraan bij Tuinvereniging OTV)
Voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar, maar alleen geschikt voor personen die goed ter been zijn. Stevig schoeisel is aanbevolen.
Voor meer informatie zie poster
13 april

Beestentoren / Insectenhotel maken

Wanneer?
Zaterdagochtend 13 april.
Wat?
10:30-11:00 bij Roomburg: Lezing "Beestentoren & Insectenhotel maken".
11:00-12:30 bij OTV: samen een beestentoren bouwen.
idem bij Roomburg: insektenhotel bouwen (kosten €2,50).
Voor wie?
Voor alle leeftijden
Door wie?
Onder leiding van Tiny Schut van het AVVN.
Deze activiteit organiseren we samen met Roomburg en Oostvliet.
Graag vooraf aanmelden;
- voor insectenhotel Roomburg: natuurlijktuinieren@tuinverenigingroomburg.nl.
- voor beestentoren bij OTV: otv.natuurlijktuinieren@gmail.com.
Voor meer details download pdf.
13 april

(Wilde) bijen & Proeftellen

Wanneer en waar?
Zaterdagmiddag 13 april van 13:30-15:00 uur in de kantive van OTV, Vlietweg 66T.
Wat?
(Wilde) bijen tellen � informatiebijeenkomst en proeftellen.
Voor wie?
Voor iedereen vanaf 8 jaar.
Door wie?
Onder leiding van Gerard van der Klugt (W3).
Daarna of de volgende dag kan iedereen op de eigen tuin gaan tellen. Bij regenachtig weer gaat de lezing wel door, maar vervalt het proeftellen.
Graag vooraf aanmelden bij: otv.natuurlijktuinieren@gmail.com.
Voor meer details download pdf. w

2e Nationale Bijentelling

Bovenstaande activiteit "(wilde) bijen tellen" wordt georganiseerd in het kader van de 2e Nationale Bijentelling (zaterdag en zondag 13-14 april) door "Nederland zoemt". Zie voor details: www.nederlandzoemt.nl/
Algemeen

Lammerweitje

Lammerweitje

Aan het einde van het parkeerterrein, daar waar je het complex op komt, is een extra stukje groen voor OTV gekomen. Het is het stukje dat vrij gekomen is, omdat de dwarssloot, die daar gepland was iets verder het weiland in moest. Dit vanwege de ondergrondse Heineken leidingen. Op dat stukje grond mag boerin José tijdelijk haar schapen en lammeren laten grazen. De commissie Natuurlijk Tuinieren van OTV gaat er in de toekomst een vogelbosje en een voorbeeld-Natuurlijk-tuinieren-tuin aanleggen. Het plan daarvoor ligt op dit moment bij de gemeente, die er enthousiast over is. Omdat de commissie eerst haar aandacht aan het achterste deel van OTV, daar waar we vroeger langs liepen om naar de achterste tuinen te lopen, wil schenken zullen de schapen van José voor ons het maaiwerk aan de voorkant doen.

23 maart

Kantine is weer open


Vanaf zaterdag 23 maart is de OTV-kantine weer in de weekenden geopend. Op zaterdagen is de kantine open van 16.00 tot 18.30. Op zondagen is dat van 15.00 tot 17.30. Of kijk of de vlag gehesen is.
Tot ziens in de kantine!
23 maart

Water aangesloten


Op zaterdag 23 maart zal in de loop van de middag het water weer aangesloten worden op het complex. Zorg van tevoren dat je hoofdkraan is dichtgedraaid.
17 maart

Zin in biljarten op zondag 17 maart 2019, vanaf 15:00 uur?


Ook deze winter laten wij in de kantine de ballen rollen. De kachel brandt, voor drankjes en hapjes is gezorgd en aan u de keus voor tien over rood, driebanden, of gewoon biljarten op het Leidse laken.
U bent natuurlijk ook welkom voor een goed gesprek over wat dan ook.
Van tevoren opgeven is niet nodig.
13 maart

Boomfeestdag

Wat?
Bomen planten voor kinderen
Wanneer?
Woensdag 13 maart van 15.00 � 16.00 uur
Voor wie?
Voor alle kinderen van OTV van 4 t/m 12 jaar
Plant je eigen boom en krijg een bomenpaspoort waarin je alles bij kunt houden over je eigen boom
Let op!
Kinderen die hun eigen boom willen planten moeten zich v��r 4 maart aanmelden via otv.natuurlijktuinieren@gmail.com
10 maart

Bomen planten met broodjeslunch

Wat?
Bomen planten met broodjeslunch tussen de middag
Wanneer?
Zondag 10 maart van 11.00 uur � 14.30 uur
Voor wie?
Voor iedereen
Kom je helpen?
Geef dit dan v��r 4 maart door via otv.natuurlijktuinieren@gmail.com

Beste medetuinders,

Hier een mededeling van uit het winkelgebeuren van OTV.
Zoals misschien bekend zou ik stoppen met de winkel en aanverwante zaken eind va het jaar 2019. Dat gaat mij niet lukken, door verschillende oorzaken heb ik de beslissing genomen om mijn werkzaamheden per 1 januari al te be�indigen, Het is nu een stille periode dus een mooi moment voor de vereniging om een opvolger in te werken.

Ik wil jullie allen bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen 12 jaar en ik blijf natuurlijk wel tuinieren hier.

Alle bestellingen kunnen gewoon naar het email adres van de winkel blijven gaan en Elma blijft natuurlijk wel actief,
Dus winkelotv@gmail.com het gironummer blijft ook hetzelfde.

TOT ZIENS Ton Guérain


10 februari

UI-heiligen

De jaarlijkse nieuwjaarsborrel van OTV, maar dan een maandje later. Het bestuur wil je graag uitnodigen om het nieuwe tuinseizoen met een drankje en een hapje in te luiden.
Van 15:00-17:00 laten wij de kantine lekker warm worden en hopen wij je te begroeten.
18 januari 2019

Zaden bestellen

Vanaf 1 december kan je weer de Garant en Bolster bestellijsten verkrijgen. Om alvast in weg te dromen voor het aankomende tuinseizoen.
De ingevulde bestellijst moet je uiterlijk 18 januari in de witte brievenbus aan de kantine deponeren.
Als je bestelling binnen is krijg je van ons een mailtje.

 

Wat was het nieuws in 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013?